בית משפט דוחה תביעה להפחתת מזונות ילדים של אב חולה לב שלא הוכיח שינוי נסיבות במצבו הכלכלי

פורסם ב: 11.10.2018