הסדר איזון המשאבים בחוק יחסי ממון

חלוקת רכוש לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג (אצל בני זוג שנישאו לאחר 1.1.74)


לגבי זוגות שנישאו לאחר 1.1.74 החוק הרלוונטי בענייני רכוש וממון הוא חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג - 1973, אשר קובע את הסדר איזון המשאבים במקרה של פרידת בני הזוג.
עפ"י הסדר איזון המשאבים במקרה של פקיעת הנישואין (לדוגמא גירושין או מוות) זכאי בן הזוג למחצית מהרכוש, כספים, הזכויות (והחובות) שנצברו במהלך הנישואין, וששימשו לטובת התא המשפחתי, בלי קשר על שם מי היו רשומים.

הסדר איזון המשאבים יחול על כל הזוגות הנשואים וגם זוגות שנישאו בנישואים אזרחיים (לא חל על ידועים בציבור), אלא אם כן בני הזוג חתמו על הסכם ממון שאושר כדין ע"י בית משפט  או בית דין רבני, ואז חלוקת הרכוש תתבצע בהתאם להוראות ההסכם.

אילו נכסים לא יאוזנו במסגרת הסדר איזון המשאבים בחוק יחסי ממון?
נכס שהיה בבעלות אחד מבני הזוג לפני הנישואין לא יאוזן, ויישאר בחזקת בעליו בשלמות, כך גם לגבי דירת מגורים שנרכשה ע"י אחד מהצדדים טרום הנישואים, ואולם ייתכנו חריגים במקרים בהם הדירה שימשה למגורי בני הזוג והוכחה כוונה של שיתוף בדירה.
ניתן להוציא נכס מהסדר איזון המשאבים אם נחתם לגביו הסכם בכתב בין בני הזוג.
מתנות ו/או ירושות שניתנו לאחד מבני הזוג במהלך הנישואין - לא יכנסו להסדר איזון המשאבים בין בני זוג ויוותרו בחזקת הצד שקיבל אותם. בנוסף, גימלה או פיצוי המגיעים לאחד מבני הזוג בשל נזק גוף ו/או מוות לא יאוזנו בין בני הזוג.

מהו מועד פקידת הנישואין?
מועד פקיעת הנישואין לצורך הסדר איזון המשאבים הוא מועד הגט או פטירת בן הזוג, ואולם לביהמ"ש שיקול דעת לקבוע מועד אחר לפקיעת הנישואין, למשל מועד הקרע ו/או עזיבת דירת המגורים המשותפת במקרים מסוימים.

מה לגבי נכסים משותפים לשני בני הזוג?
נכסים המשותפים לשני בני הזוג , לרבות מיטלטלין משותפים, לא ייכנסו להסדר איזון המשאבים שבחוק.

האם חובות שנצברו במהלך הנישואים ע"י אחד מהצדדים יתחלקו גם כן?
הכלל הוא כי חובות אשר נצברו במהלך הנישואין לצורך הקיום המשפחתי כאשר בני הזוג חיו יחד, אפילו אם נלקחו ע"י אחד מבני הזוג, יוטלו שווה בשווה על שני בני הזוג.
חריג 1: הוא חובות כגון הימורים וכו' אשר לא נועדו למשק הבית המשותף, ואז נטל ההוכחה והבאת הראיות הינו על בן הזוג שטוען לאי השיתוף בחובות.
חריג 2: חובות שנצברו לאחר מועד הקרע בין בני הזוג - לא ישויכו לשני בני הזוג.

האם ניתן לבטל או לשנות הסכם ממון לאחר חתימתו ואישורו?
כן, אבל רק בביהמ"ש. במקרה של שינוי יש לציין במפורש שההסכם הקודם בטל ולאשר את ההסכם החדש בבית משפט. במקרה של ביטול יש לבטל את ההסכם בבקשה מתאימה לביהמ"ש.
אישור הסכם ממון שנחתם לפני הנישואין יכול להיעשות ע"י נוטריון מוסמך.