מזונות משקמים

מזונות משקמים

'מזונות משקמים' הינם תשלומים המועברים לאחר סיום הקשר הזוגי. המושג מתייחס לבני זוג שלא נישאו על פי ההלכה, כגון זוגות שנישאו בנישואים אזרחיים, או 'ידועים בציבור'. מטרת המזונות היא לסייע לבן הזוג החלש יותר כלכלית, להשתקם ולחזור למסלול חייו אחרי הפרידה", מבהירה עו"ד אלמדון. "קיימים מספר פרמטרים, אשר נלקחים בחשבון, לחיוב ב'מזונות משקמים'. פרמטרים כגון: משך היחסים, יציבות הקשר, קיומה של תלות כלכלית, ילדים משותפים, הפסדים או רווחים שנגרמו ליכולת ופוטנציאל ההשתכרות של בן הזוג עקב הקשר, חלוקה של רכוש משותף וגיל. כמו כן נבדקים גם מצבי קיצון, כמו, למשל, חרפת רעב, בהם נפסקים 'מזונות משקמים'.

"בית המשפט יכול לפסוק על 'מזונות משקמים', מכוח עקרון תום הלב ומתוך שיקולי יושר וצדק. גובה המזונות ותקופת החיוב, תלויה בנסיבות של כל מקרה ומקרה, כאשר ישנם גם מקרים, בהם לא יפסקו 'מזונות משקמים' כלל.

בפסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה במחוז ת"א מיום 13.1.14 תמ"ש 48120/08 מ.ע. נ' י.ח. נפסקו ל-מ' מזונות משקמים, נוכח מערכת היחסים הקשה שחוותה והתלות הכלכלית בבן זוגה. זאת בעיקר משום שהפסיקה את עבודתה, על מנת לטפל בו והעובדה שנאלצה לפנות את הבית באופן מידי. כל אלה יצרו עבורה מצב של מצוקה כלכלית.

לכתבה במאקו: http://www.mako.co.il/special-p-il/articles/Article-c98b1641cb70441006.htm