כיצד נדע לבחור בין משמורת בלעדית למשמורת משותפת

פורסם ב: 29.07.2019

מהי משמורת?

אחת מהסוגיות השנוייות במחלוקת היא המשמורת, הנקראת גם החזקת הילדים.

אנשים רבים טועים בפירוש המונח "משמורת" או "הורה משמורן" וסבורים שהכוונה היא להורה שאחראי על הילדים או זה שקובע ומקבל את ההחלטות בעניינם, אך זו טעות. המשמורת ובאנלית physical custody  הוא מונח שמתייחס לשהייתם הפיסית של הילדים בשני הבתים, כאשר ההורה המשמורן הינו זה שאצלו שוהים הילדים מרבית הזמן.

סוגי המשמורת

משמורת משותפת מתייחסת למצב בו הילדים שוהים אצל שני ההורים פרקי זמן שווים או דומים.

יש גם הרבה מצבי ביניים בהם לא נקבעה משמורת משותפת אבל ההורה שאינו משמורן שוהה עם הילדים פרקי זמן ממושכים במסגרת זמני שהות נרחבים שכוללים שהייה של הילדים אצלו גם באמצע שבוע כולל לינות, וכן בסופי שבוע לסירוגין, ובמחצית חגים וחופשות.

כל נושא קבלת ההחלטות בעניין הילדים לדוג' בחירת מסגרת חינוכית, טיפולים רפואיים וכיו"ב, קשור לזכות רחבה ומשמעותית בהרבה שהינה האפוטרופסות. זכות זו ניתנת לשני ההורים באופן טבעי מרגע שנולדו הילדים, ונשארת זכות של שניהם גם בעת פרידה או גירושין ללא קשר מיהו ההורה המשמורן (אלא אם נשללה או הוגבלה אפוטרופסותו של הורה בהחלטה מפורשת של ביהמ"ש). לדוג' : הורה משמורן לא יוכל לקבל על דעת עצמו החלטות לגבי טיפולים רפואיים לקטין ויצטרך את הסכמתו של ההורה השני וכך בכל עניין.

משמורת בלעדית או משותפת - כיצד לבחור?

בדר"כ משמורת בלעדית לאחד ההורים תהיה עדיפה במשפחות בהן:

  1. היתה חלוקה לא שוויונית /דיכוטומית בחלוקת התפקידים בין ההורים והורה אחד הוא שהיה אחראי באופן מובהק לטיפול בילדים. חשוב לסייג ולומר שגם אם  בתקופת החיים המשותפים החלוקה לא היתה שוויונית אבל כן היתה מעורבות של שני ההורים בטיפול, הדבר לא יהווה חסם בפני קביעת משמורת משותפת, בכפוף לכך שימצא שמשמורת משותפת משרתת את טובת הקטינים.
  2.  כאשר אין תקשורת טובה בין ההורים. משמורת משותפת מטבעה דורשת שיתוף פעולה צמוד יותר של שני ההורים, ומצריכה תיאום הדוק ביניהם, הבנה וגמישות כדי לאפשר את המעברים התכופים בין הבתים.
  3. כאשר אחד מן ההורים אינו מחויב לזמני שהות קבועים ורציפים עם הילדים או אינו כשיר לכך מסיבה רפואית או נפשית או אפילו בשל אילוצי עבודה.
  4. במקרים של ניכור הורי הסתה או עירוב של הילדים בסכסוך.

בדר"כ משמורת משותפת תהיה עדיפה במשפחות בהן:

  1. שני ההורים מעורבים בטיפול בילדים.
  2. התקשורת בין ההורים טובה. הערה: אין המשמעות שההורים צריכים להיות חברי נפש  האחד של השני, אלא שהם יכולים לתקשר באופן ענייני בקשר לילדיהם
  3. ההורים מתגוררים בסמיכות גאוגרפית זה לזו – חשוב שכן מאפשר לילדים לעבור מבית לבית, מאפשר לשני ההורים להביא את הילדים בזמן למסגרות וכיו"ב
  4. שני ההורים הורים מיטיבים ואוהבים בעלי מסוגלות הורית טובה

בכל מקרה, השיקול הבלעדי בהכרעה בסוגיות משמורת וחלוקת זמני שהות, הוא "טובת הקטין" (סעיף 25 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962). טובת הקטין משתנה ממקרה למקרה ונקבעת בהתאם לנסיבות הספציפיות של הקטין, וכאשר אין הסכמה בין ההורים על הסדר המשמורת, בית המשפט יקבע את ההסדר בהתאם לחוות דעת מומחים מקצועיים שימונו כדוגמת עו"ס לסדרי דין או פסיכולוג מומחה.