שינויים במשמורת ילדים - בעקבות ועדת שניט

פורסם ב: 13.08.2012

שינויים במשמורת ילדים - בעקבות ועדת שניט


בחודש ספטמבר 2011 פורסמו המלצות ועדת שניט אשר בחנה מחדש את נושא המשמורת, השיתוף וחלוקת האחריות ההורית בתקופה של פרידת בני זוג ולאחריה.
במהלך עבודתה בחנה הועדה את המצב המשפטי הקיים בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ואת הפרקטיקה בבתי המשפט ובבתי הדין הרבניים.
נציגי הועדה כללו עורכי דין, פסיכולוגים, אקדמאים, שופטים, דיינים, ועוד, ובראשה עמד פרופ' דן שניט.


ההמלצות הסופיות של הועדה מהוות מהפיכה בתפיסה ובמונחים הנהוגים ובראשם המלצה לבטל את חזקת הגיל הרך שהיתה נהוגה עד עכשיו. הועדה המליצה לאמץ עקרון של "אחריות הורית משותפת" במקום המושגים של "משמורת", "הסדרי ראיה" ו"אפוטרופסות" אשר היו הוגדרו עד היום בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ואשר היו נהוגים עד כה בבתי המשפט.
בבסיס עקרון זה ההכרה כי שני ההורים (כולל ההורה שנמצא זמן מועט יותר עם הילד) אחראים לילד, לטיפול בו, ולקבלת החלטות לגביו.

הבשורה המרעישה ביותר שיצאה מהועדה מתייחסת להמלצה לביטול "חזקת הגיל הרך" הקבועה בסעיף 25 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ואשר קובעת כי בהיעדר הסכמה בין ההורים על משמורת הילד, יהיה ילד עד גיל 6 במשמורתה ובחזקתה של האם, אלא במקרים מיוחדים בהם נשקפת לילד סכנה פיסית או נפשית מהאם.

במקום חזקת הגיל הרך המליצה הוועדה לקבוע את החזקה או את חלוקת האחריות ההורית כל מקרה לגופו,  ובהתאם לעקרון העל של "טובת הילד", עפ"י 7 הפרמטרים הבאים:
1- צרכיו ההתפתחותיים של הילד לפי גילו ומצבו
2-הבטחת היציבות בחייו וצרכיו המיוחדים
3- זכותו של הילד כי יישמע קולו עד כמה שגילו וכישוריו מאפשרים את הדבר
4- נכונות הוריו לשתף פעולה למימוש זכויותיו האמורות ויכולתם לעשות זאת
5-הזכות של הילד לקשר אישי ישיר וסדיר עם שני הוריו
6-הטיפול שהעניק כל אחד מההורים לילד לפני הגירושין
7-נכונות כל אחד מההורים לאפשר לילד את הקשר עם ההורה השני ובני משפחתו הקרובים- אחיו, אחיותיו והורי הוריו.

השפעת ביטול חזקת הגיל הרך על פסיקת מזונות

מומחים רבים בתחום הביעו דעתם כי על אף שבפן המהותי המלצות הועדה הינן הוגנות ומתקדמות בכך ששמות קץ לאפליית גברים באופן גורף בכל הקשור לקבלת משמורת על ילדיהם, סביר להניח כי ביטול חזקת הגיל הרך תהווה קלף מיקוח בידי גברים לצורך הפחתת מזונות בהליכי הגירושין.

פסיקת בתי המשפט

טרם ניתן פס"ד מנחה בעניין משמורת או אחריות הורית לאחר מסקנות ועדת שניט וניתן להניח שפס"ד דין שכזה יינתן לאחר שישונה חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות בהתאם להמלצות הועדה, ואולם מפסקי דין שניתנו לאחרונה כבר ניתן להתרשם כי בתי המשפט מייחסים להמלצות משקל רב, ובהתאם לכך נראה שימוש גובר במושגי "האחריות ההורית" ו"מימוש האחריות ההורית".

כמו כן ניתן להבחין בפסיקות רבות יותר של בתי המשפט למשמורת משותפת במקרים מתאימים וכאשר יש רצון של ההורים, והכרה בזכות הילד לקשר עם שני הוריו ובמחויבות המערכת המשפטית לדאוג לשמירת הקשר בין הילד לבין ההורה שאינו המשמורן. במסגרת זו ניכר שימוש גובר בסנקציות כספיות, קנס בגין אי קיום הסדרי ראיה ואפילו מאסר.
להלן דוגמאות לפסקי דין בענייני משמורת והסדרי ראיה מהחודשים האחרונים:
תמש (ראשון לציון) 29024/06 ט.ל, פ.ל, א.ל נ' א.ל
תמ"ש (טבריה) 39341-08-10 א.מ. נ' א.מ.
תמ"ש (קריות) 3589-02/11 פלוני נ' פלונית


*האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי פרטני, ובכל מקרה מומלץ להיוועץ בעו"ד על מנת לעמוד על מלוא הזכויות.